XXVIII TONDI PONIKARIKAS 29.03.2024

TONDI XXVIII SUURE PONIKARIKA (tõusva raskusega parkuur 100 cm)

võitis HELLIN TOODING ponil TESS
Tene koht MARIETE HULKKO ponil ROOS
Kolmas koht EVA-MARIA PÄRNI ponil ROMANESCA
Kõik nad läbisid parkuuri puhtalt maksimumpunktidega, määravaks sai parkuuri läbimise aeg.

TONDI VÄIKESE PONIKARIKA (2-osaline parkuur 60/70 cm turjakõrgusega kuni 132 cm)

võitis GRETE-KAISA SEPP ponil MANDEL 0 kp. 33,09 sek.
Teine koht ANNEMARI PAJUS ponil Shades of Midnight Glory 4 kp. 39,06 sek.
Kolmas koht Hanna-Liis PUUSTA ponil Shades of Midnight Glory I osa 0 kp., teises osas kukkumine

Koos Tondi Väikese Ponikarikaga toimus avatud klassi sõit, mille võitis
BERIT TILK ponil MOONA 0 kp. 30,59
Teine GRETE-KAISA SEPP ponil MANDEL 0 kp. 33,09
Kolmas Helena Liisi TIIDE Areenal 0 kp. 39,37
Neljas ANNEMARI PAJUS ponil Shades of Midnight Glory 4 kp. 39,06
Viies Ann Varik Reserval 5 kp. 49,62

Avatud klassi Special 2-osaline 75/85 cm
võitis MARIE LEE BOKALS ponil MACHO 0 kp. 37,31 sek.
Teine koht Eva-Maria Pärni ponil Ottardi 0 kp. 39,62 sek.
Kolmas koht Triinu Arulaane Olivieril 0 kp. 41,84 sek.

ÕPPELEPINGUST, KUUTASUST, PEARAHAST.

Õppelepingud sõlmitakse septembrikuu jooksul ja üksnes uute õpilastega, kes osalevad treeningutel
vähemalt 2 x nädalas. Vanadel õpilastel kehtivad vanad lepingud.
Õppeleping tagab lapsevanemale tulumaksusoodustuse.
Kuutasu (kuuabonement) makstakse ettemaksuna hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks Tondi Ratsaspordiklubi
MTÜ kontole EE101010002016098007, selgitusse kuu ja lapse nimi.
Võlglasi võib treener tundi mitte lubada.

ÕPPELEPING

  • Õppeleping sõlmitakse lapsevanemaga, kelle laps liitub spordikooliga ja võtab õppetööst osa vähemalt kaks korda nädalas vastavalt tunniplaanile.
  • Kui eelmisel aastal on õppeleping sõlmitud, uut õppelepingut sõlmima ei pea.
  • Uute õpilaste lapsevanemad peavad teavitama treenerit soovist sõlmida õppeleping. Vastava vormi saab täita paberkandjal või saadetuna e-mailile digitaalselt allkirjastamiseks.
  • Sportgrupi õpilastel tuleb lisaks allkirjastada õppelepingu lisa, mis saadetakse õpilase vanema e-mailile.
  • Õppelepingu sõlmimine on vajalik vastavalt Erakooliseadusele ( § 17) ja on aluseks tulumaksu tagasisaamiseks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.
  • Õppemaks tuleb tasuda ülekandega ettemaksuna vastavalt hinnakirjale iga kuu 5. kuupäevaks, selgitusse märkida lapse nimi ja kuu, mille eest tasutakse. Vastasel korral on treeneril õigus last treeningusse mitte lubada.

Hüppetundidest
Hüppetundides saavad osaleda lapsed, kes käivad alates septembrist treeningutel vähemalt 3 x
nädalas.

Pearahast
Lastele, kes on kinnitanud “pearaha” saajaks mõne teise spordikooli või -klubi, võimaldatakse
treeninguid vabade kohtade olemasolul kuni 2 x nädalas.
2024. aasta spordiklubi (pearaha saaja)saab määrata alates 1.oktoobrist 2023.