Tulumaksu tagastamisest

Lapsevanem, kes on maksnud õpilase eest õppemaksu ja soovib tagasi saada tulumaksu, peab edastama klubile vabas vormis avalduse vajalike andmetega ( lapsevanema nimi ja isikukood ning lapse nimi ja isikukood) hiljemalt iga aasta detsembri lõpuks.