Tulumaksu tagastamisest

Tulumaksu tagasisaamiseks eelmise aasta eest tuleb täita lapsevanemal avaldus, kus on lisaks õpilase nimele näidatud õppemaksu maksja nimi ja isikukood ja saata see sirje@capriole.ee ja anakee@hot.ee.

Meeldetuletuseks, et tulumaksu saavad tagasi ainult need, kellel on sõlmitud Tondi Ratsaspordikooliga õppeleping