Category Archives: Lapsevanematele

Informatsioon lapsevanematele, kelle lapsed ratsutamas käivad või seda plaanivad

LUGUPEETUD LAPSEVANEM!

Palun teha oma lapse 2024. aasta Tallinna/Viimsi/Harku valla „pearaha” kinnitus (Sporditegevuse toetust saava spordiklubi määramine)!

Sellega toetate meie ratsakooli ja meie ponisid/hobuseid.

Kinnituse tegemiseks 2024. aasta kohta tuleb lapsevanemal siseneda linna e-teenindusse läbi Tallinna kodulehe: https://taotlen.tallinn.ee/opilane
Uute õpilaste lapsevanematel palume teha ka käesoleva, 2023. aasta pearaha kinnitus.

Kui elektroonselt ei õnnestu, soovitatatakse ühendust võtta Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti spordiosakonna juhtivspetsialist Janek Küppariga (janek.kyppar@tallinnlv.ee, tel 640 4586). Kohapeal saab seda teha Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis Vabaduse väljak 7 (infotelefon 640 4586).

ÕPPELEPINGUST, KUUTASUST, PEARAHAST.

Õppelepingud sõlmitakse septembrikuu jooksul ja üksnes uute õpilastega, kes osalevad treeningutel
vähemalt 2 x nädalas. Vanadel õpilastel kehtivad vanad lepingud.
Õppeleping tagab lapsevanemale tulumaksusoodustuse.
Kuutasu (kuuabonement) makstakse ettemaksuna hiljemalt jooksva kuu 5. kuupäevaks Tondi Ratsaspordiklubi
MTÜ kontole EE101010002016098007, selgitusse kuu ja lapse nimi.
Võlglasi võib treener tundi mitte lubada.

ÕPPELEPING

  • Õppeleping sõlmitakse lapsevanemaga, kelle laps liitub spordikooliga ja võtab õppetööst osa vähemalt kaks korda nädalas vastavalt tunniplaanile.
  • Kui eelmisel aastal on õppeleping sõlmitud, uut õppelepingut sõlmima ei pea.
  • Uute õpilaste lapsevanemad peavad teavitama treenerit soovist sõlmida õppeleping. Vastava vormi saab täita paberkandjal või saadetuna e-mailile digitaalselt allkirjastamiseks.
  • Sportgrupi õpilastel tuleb lisaks allkirjastada õppelepingu lisa, mis saadetakse õpilase vanema e-mailile.
  • Õppelepingu sõlmimine on vajalik vastavalt Erakooliseadusele ( § 17) ja on aluseks tulumaksu tagasisaamiseks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.
  • Õppemaks tuleb tasuda ülekandega ettemaksuna vastavalt hinnakirjale iga kuu 5. kuupäevaks, selgitusse märkida lapse nimi ja kuu, mille eest tasutakse. Vastasel korral on treeneril õigus last treeningusse mitte lubada.

Hüppetundidest
Hüppetundides saavad osaleda lapsed, kes käivad alates septembrist treeningutel vähemalt 3 x
nädalas.

Pearahast
Lastele, kes on kinnitanud “pearaha” saajaks mõne teise spordikooli või -klubi, võimaldatakse
treeninguid vabade kohtade olemasolul kuni 2 x nädalas.
2023.aasta spordiklubi (pearaha saaja) saab määrata praegu,  2024. aasta oma alates 1.oktoobrist.

Abonemendist ja lisatasust

Juhime lastevanemate tähelepanu, et ühe kuu abonement sisaldab teatud arvu treeninguid kuus (näiteks abonement 2x nädalas 8 tundi, 3x nädalas 12 tundi), millest palume ka kinni pidada

Kui ühes kuus on rohkem graafikujärgseid tunde, tuleb ületatud tunni eest maksta juurde tavatunni tasu või jätta tund (tunnid) vahele, teavitades eelnevalt treenerit

Treeningute parema planeerimise huvides tuleb põhjusega puudutavast tunnist treenerile võimalikult varakult teada anda, hiljemalt sama päeva kella 14.00-ks. Vastasel juhul läheb tund kirja ja seda ei asendata.