Category Archives: Andmekaitsetingimused

MTÜ Tondi RSK andmekaitsetingimused

Juhindudes Isikuandmete kaitse üldmäärusest lähtub MTÜ TONDI RSK järgmistest andmekaitsetingimustest

  1. Tondi RSK juhindub isikuandmete töötlemisel kõikidest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, nagu isikuandmete kaitse üldmäärus, isikuandmete kaitse seadus, avaliku teabe seadus ja rahvastikuregistri seadus.
  2. Tondi RSK töötleb andmeid üldjuhul õigusaktidest tuleneva avaliku ülesande täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui isikuandmeid ei töödelda nimetatud alustel, küsib RSK andmesubjektilt nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.
  3. RSK töötleb vaid neid isikuandmeid, mida on vaja avalike ülesannete, juriidiliste kohustuste või andmesubjektiga sõlmitud lepingu (õppelepingu, töölepingu või muu ) täitmiseks (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed). Kui RSK töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, siis teavitab ta nõusoleku võtmisel andmesubjekti sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse.
  4. RSK ei avalikusta isikuandmeid, kui seadus ei kohusta seda tegema. Isikuandmed on mõeldud asutusesiseseks kasutamiseks ning isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele seatakse juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. RSK-s on juurdepääs isikuandmetele töötajatel, kes vajavad isikuandmeid tööülesannete täitmiseks