Teadmiseks lapsevanemale

ÜLDINFO

Tondi Ratsaspordiklubi (reg kood 80000907) juurde loodi 2013 aastal Tondi Ratsaspordikool. Ratsaspordikooliga liitumine toimub õppelepingu alusel september-oktoober. Lapsevanematel on soovitav teha lastele õnnetusjuhtumi kindlustus.

ÕPPELEPING

 • Õppeleping sõlmitakse lapsevanemaga, kelle laps liitub spordikooliga ja võtab õppetööst osa vähemalt kaks korda nädalas vastavalt tunniplaanile.
 • Kui eelmisel aastal on õppeleping sõlmitud, uut õppelepingut sõlmima ei pea.
 • Uute õpilaste lapsevanemad peavad teavitama treenerit soovist sõlmida õppeleping. Vastava vormi saab täita paberkandjal või saadetuna e-mailile digitaalselt allkirjastamiseks.
 • Sportgrupi õpilastel tuleb lisaks allkirjastada õppelepingu lisa, mis saadetakse õpilase vanema e-mailile.
 • Õppelepingu sõlmimine on vajalik vastavalt Erakooliseadusele ( § 17) ja on aluseks tulumaksu tagasisaamiseks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.
 • Õppemaks tuleb tasuda ülekandega ettemaksuna vastavalt hinnakirjale iga kuu 8. kuupäevaks, selgitusse märkida lapse nimi ja kuu, mille eest tasutakse. Vastasel korral on treeneril õigus last treeningusse mitte lubada.
 • Tulumaksu saab tagasi see lapsevanem, kes maksab õppemaksu.
 • Õppelepingut ei sõlmita, kui laps osaleb treeningutel 1 kord nädalas. Treeningu eest tasumine ülekandega või sularahas enne treeningu algust.
  Lapsevanemal puudub õigus saada tulumaksu tagastust.
 • · Õpilase esindaja on kohustatud kinnitama  linna poolt määratud tähtajaks Tallinna linna sisse kirjutatud osaleja osalemise Tallinna linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tallinn.ee/est/sport/Teenus-Sporditegevuse-toetamine juhul kui ratsaspordiklubi on valitud Õpilase eelistatud spordiklubiks.

Lisainfo sirje@capriole.ee