Teadmiseks lapsevanemale

ÜLDINFO

Tondi Ratsaspordiklubi (reg kood 80000907) juurde loodi 2013 aastal Tondi Ratsaspordikool. Ratsaspordikooliga liitumine toimub õppelepingu alusel september-oktoober. Lapsevanematel on soovitav teha lastele õnnetusjuhtumi kindlustus.

ANKEET

Õppeaasta ankeet tuleb täita kõigil õpilastel, va ponirühm.

Täidetud ja allkirjastatud ankeet võtta kaasa ja anda treeneri kätte treeningutesse registreerimisel. Vajadusel saab ankeedi vormi kohapeal. Ankeet on aluseks õppegruppide moodustamiseks. Õppegrupi määrab treener õpilase ratsutamisoskuste järgi.

ÕPPELEPING

 • Õppeleping sõlmitakse lapsevanemaga, kelle laps liitub spordikooliga ja võtab õppetööst osa vähemalt kaks korda nädalas vastavalt tunniplaanile.
 • Kui eelmisel aastal on õppeleping sõlmitud, uut õppelepingut sõlmima ei pea.
 • Uute õpilaste lapsevanemad peavad teavitama treenerit soovist sõlmida õppeleping. Vastava vormi saab täita paberkandjal või saadetuna e-mailile digitaalselt allkirjastamiseks.
 • Sportgrupi õpilastel tuleb lisaks allkirjastada õppelepingu lisa, mis saadetakse õpilase vanema e-mailile.
 • Õppelepingu sõlmimine on vajalik vastavalt Erakooliseadusele ( § 17) ja on aluseks tulumaksu tagasisaamiseks vastavalt Tulumaksuseadusele § 26.
 • Õppemaks tuleb tasuda ülekandega ettemaksuna vastavalt hinnakirjale iga kuu 8. kuupäevaks, selgitusse märkida lapse nimi ja kuu, mille eest tasutakse. Vastasel korral on treeneril õigus last treeningusse mitte lubada.
 • Tulumaksu saab tagasi see lapsevanem, kes maksab õppemaksu.
 • Õppelepingut ei sõlmita, kui laps osaleb treeningutel 1 kord nädalas. Treeningu eest tasumine ülekandega või sularahas enne treeningu algust.
  Lapsevanemal puudub õigus saada tulumaksu tagastust.
 • · Õpilase esindaja on kohustatud kinnitama  linna poolt määratud tähtajaks Tallinna linna sisse kirjutatud osaleja osalemise Tallinna linna toetuste infosüsteemis aadressil http://www.tallinn.ee/est/sport/Teenus-Sporditegevuse-toetamine juhul kui ratsaspordiklubi on valitud Õpilase eelistatud spordiklubiks.

Lisainfo sirje@capriole.ee