Anname teada, et kõik grupid on selleks hooajaks komplekteeritud ja uusi soovijaid praegu vastu ei võeta.

Seoses COVID-19 levikuga ei ole võimalik korraldada talliekskursioone.